Handleidingen & video's

Wij heten u van harte welkom op onze eHealth-website.

In het kader van het toenemende gebruik van eHealth willen wij u door middel van deze site extra ondersteuning bieden.
Wij hopen uw leerproces te bespoedigen door de verschillende functies van eHealth stap voor stap toe te lichten aan de hand van onze handleidingen en filmpjes.
Op deze manier willen wij ook ondersteuning bieden aan degenen die aan de éénlijn.be opleidingen of de eHealthmeetings, mede mogelijk gemaakt met de steun van MSD, hebben deelgenomen of dat in de toekomst wensen te doen.
WINDOC streeft samen met u naar een optimaal gebruik van eHealth zodat gegevens delen kinderspel wordt.